31.916

Herindeling van de gemeenten Rotterdam en RozenburgDit wetsvoorstel regelt door een grenswijziging de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg. De gemeente Rozenburg wordt hierdoor een deelgemeente, met een eigendeelgemeenteraad en deelgemeentebestuur, van de gemeente Rotterdam. Door deze samenvoeging ontstaat een nieuwe gemeente van circa 611.000 inwoners. De herindeling is voorzien voor 18 maart 2010.

Deze herindeling verbetert met name de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Botlek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.916, nr. 2PDF-document)is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2009 zonder stemming aangenomen. SP en OSF is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 456 van 10 november 2009.


Kerngegevens

ingediend

7 april 2009

titel

Herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via