Dit wetsvoorstel regelt de munteenheid en de wettige betaalmiddelen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) zoals die gaan gelden na de wijziging van de staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden binnen het Koninkrijk. Op verzoek van de eilanden wordt de Amerikaanse dollar de officiële munteenheid in de eilandgebieden. De dollarbiljetten en de dollarmunten van de Verenigde Staten van Amerika worden het wettige betaalmiddel.

Tot 1 januari 2011 blijft de Nederlands-Antilliaanse gulden de officiële munteenheid op de eilanden. Invoering van een nieuwe munteenheid op de transitiedatum (10 oktober 2010) in het midden van het kalenderjaar zou hoge maatschappelijke kosten met zich mee kunnen brengen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.217, A) is op 18 mei 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2009

titel

Regels met betrekking tot het geldstelsel van de open­bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel 16, dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903)) in werking treedt.


Documenten