32.260

Verduidelijking en verbetering Wet investeren in jongerenDit wetsvoorstel verbetert en verduidelijkt de Wet investeren in jongeren (WIJ) en enkele andere wetten.

Met dit voorstel wordt het overgangsrecht voor jongeren die op 30 september 2009 een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) ontvangen geregeld. Daarnaast worden aantal bepalingen in de  WIJ op nieuw geformuleerd en een aantal technische en inhoudelijke omissies hersteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.260, A) is op 8 april 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 228 van 22 juni 2010.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2009

titel

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel I, onderdelen D, onder 2, voor wat betreft de verwijzing naar artikel 33, tweede en derde lid, en O, onder 1, werken terug tot en met 1 oktober 2009.
  • 3. 
    De artikelen VIIIa, onderdelen B, D, E en F, en VIIIb werken terug tot en met 1 januari 2010.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via