31.959

Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van alle Nederlands Antilliaanse en Nederlandse regelgeving in verband met de toetreding van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot het Nederlandse Staatsbestel.

Het voorstel bevat per ministerie voorstellen tot aanpassing van die huidige Nederlandse regelgeving die ook van toepassing wordt op de BES-eilanden. Verder strekt het voorstel tot toepassing van Nederlands-Antilliaanse regelingen die op de BES-eilanden als formele Nederlandse wetten zullen gelden.  Daarnaast worden een aantal wetten aangepast in verband met de oprichting binnen het Koninkrijk van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten. Dit voorstel moet in samenhang gezien worden met de invoeringswet BES (31.957).

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568). 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.959, A) is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2010 zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2009

titel

Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten