32.717

Implementatie kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevelDit wetsvoorstel implementeert het kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB) (2008/978/JBZPDF-document) in Nederlands regelgeving. Door de invoering van een EBB wordt snellere, efficiëntere strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het vergaren en overdragen van (bestaand) bewijs mogelijk.

Hiermee krijgen advocaten en rechters toegang tot voorwerpen, documenten en gegevens ten behoeve van de waarheidsvinding in een strafzaak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.717, A) is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2012 als hamerstuk afgedaan. SP, PvdD, OSF en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 maart 2011

titel

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten