32.890

Aanpassing verjaringstermijn voor misdrijvenDit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van strafrecht het aantal categorieën uit waarvoor geen verjaring van strafvervolging geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de plannen uit het regeerakkoord om de verjaringstermijnen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven te verlengen. Met dit voorstel wil de regering de positie van slachtoffers verbeteren.

De verjaringstermijn wordt afgeschaft voor:

  • misdrijven met een gevangenisstraf van 12 jaar of meer.
  • zedenmisdrijven tegen kinderen met een straf van 8 jaar.

De verjaringstermijn wordt verlengd van 12 naar 20 jaar voor alle misdrijven met een gevangenisstraf van 8 jaar of meer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.890, nr. 2) is op 27 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 november 2012. Het voorstel is op 13 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2011

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

30