33.019

Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing rijksmediabijdrage en beëindiging wettelijke taken van de WereldomroepMet dit wetsvoorstel wordt de wettelijk vastgelegde rijksmediabijdrage verlaagd en de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep (de Wereldomroep) beëindigd.

De kerntaak van de Wereldomroep is verspreiding van het vrije woord – het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand – en deze zal niet worden beëindigd. De Wereldomroep zal voor deze taak bekostiging ontvangen uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.019, A) is op 10 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor. De motie-Nagel (50PLUS) c.s. inzake gelijkstelling van het omroeplidmaatschap voor 65 plussers en jongeren (EK 33.019, E) is op 26 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

28 september 2011

titel

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

34