33.090 IXB

Wijziging begrotingsstaat Financiën 2011 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2011 van het ministerie van Financiën. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.090 IXB, A) is op 22 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2012 als hamerstuk afgedaan. De fracties van PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Op 9 oktober 2012 geeft de Algemene Rekenkamer voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën een toelichting op het rapport 'Risico's voor de overheidsfinanciën; Inzicht en beheersing'. De commissie is voornemens om, naar aanleiding van de Miljoenennota 2013, terug te komen op het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 5 september 2012 (EK 33.090 IXB, G) over de risico's voor de overheidsfinanciën in verband met garantieverplichtingen.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2011

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten