33.277

Wet afschaffing huishoudinkomenstoetsDit wetsvoorstel is de uitwerking van de afspraak in het Begrotingsakkoord 2013 dat de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft welke per 1 januari 2012 ingevoerd is. In de Wet werk en bijstand (WWB) werd de toets op het inkomen van de partner vervangen door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen).

Gelet op het Begrotingsakkoord zullen de wijzigingen in dit wetsvoorstel met betrekking tot het afschaffen van de huishoudinkomenstoets terugwerken tot en met 1 januari 2012.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.277, A) is op 21 juni 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2012

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, waarbij:

  • 1. 
    de artikelen I, III, IV en V terugwerken tot en met 1 januari 2012; en
  • 2. 
    artikel II terugwerkt tot en met 1 juli 2012.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via