33.295

Introductie conservatoir beslag op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtofferDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringwet Internationaal Strafhof de mogelijkheid toe van conservatoir beslag, door de Staat. Op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer. Hiermee wil de regering zorgen dat door het slachtoffer geleden schade door de verdachte / veroordeelde wordt vergoed.

Met dit voorstel kan een conservatoir beslag worden gelegd op het vermogen van de verdachte van een misdrijf, onrechtmatige daad, waarvoor een geldboete van de vierde categorie (€ 5000,-) of hoger kan worden opgelegd. De staat keert het ontvangen bedrag uit aan het slachtoffer. Door tijdens het opsporingsonderzoek beslag te leggen kan worden voorkomen dat de verdachte zijn vermogen verstopt voordat hij wordt veroordeeld tot een schadevergoeding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.295, A) is op 5 februari 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2012

titel

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten