33.781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)Met dit wetsvoorstel wordt een rijbewijs ingevoerd voor de landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

Het daarmee samenhangende certificaat van vakbekwaamheid (trekkercertificaat) zal worden afgeschaft. Tevens voorziet het wetsvoorstel in een aantal overgangsbepalingen die verband houden met de invoering van het T-rijbewijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.781, A) is op 15 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Van Vliet, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2014 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2013

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten