34.089

Wet elektriciteit en drinkwater BESDit wetsvoorstel bevat nieuwe taken, eisen en verplichtingen voor water- en elektriciteitsbedrijven in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribsich Nederland). Hiermee wordt de kwaliteit, de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater verbeterd. Het goed regelen van deze primaire levensbehoeften draagt bij aan de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart op de eilanden.

Met dit voorstel worden de tarieven voor de productie en distributie gereguleerd. Daarnaast komen verbruikers die in eerste plaats voor eigen gebruik een zonnepaneel of een windturbine hebben, indien zij bij overschot van de productie terug leveren aan het net, in aanmerking voor een terugleververgoeding. Tenslotte komt er een subsidieregerling om de water- en elektriciteitsvoorziening, voor met name consumenten, betaalbaar te houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.089, A) op 17 november 2015 met algemene stemmen aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 5 juli 2018 de brief (EK, G) van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontvangen inzake de financiële bijdrage aan de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland en aan de riolering op Bonaire. Op 10 juli 2018 heeft de commissie besloten deze brief te betrekken bij de behandeling van het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland (EK 34.775 IV / CXIX, S).


Kerngegevens

ingediend

24 november 2014

titel

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via