Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.126

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzakenDit wetsvoorstel wijzigt in het Wetboek van Strafrecht de regeling voor de gelijktijdige berechting van meerdere strafbare feiten. De zogenaamde meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop in strafzaken zijn strafzaken waarbij één persoon meerdere, afzonderlijke strafbare feiten heeft gepleegd en daarvoor tegelijkertijd terechtstaat.

Met dit voorstel wordt het strafmaximum voor iemand die voor meerdere feiten tegelijk wordt berecht verhoogd van één derde, naar de helft boven het hoogste strafmaximum. In de situatie waarin iemand na één of meer veroordelingen wordt berecht voor een strafbaar feit dat is begaan vóór die veroordeling(en) hoeft de rechter bij het bepalen van het strafmaximum alleen nog rekening te houden met de eerste onherroepelijke veroordeling. Dat is de eerste veroordeling waarin, indien het strafbare feit al in die zaak ten laste was gelegd en bewezen verklaard, een straf had kunnen worden bepaald.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 27 maart 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 6 november 2018 het nader voorlopig verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.

Op verzoek van het lid Schouwenaar (VVD) wordt navraag gedaan op welke termijn de antwoorden te verwachten zijn.


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2015

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu