34.142

Wet implementatie Nagoya ProtocolDit voorstel regelt de uitvoering van het Nagoya Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen (34.141 (R2047)) en aan ter zake geldende verordeningen van de Europese Unie.

Het voorstel voorziet in de aanwijzing van enkele bevoegde instanties op grond van het Nagoya Protocol en de Access and Benefit-Sharing (ABS)-verordening. Voorts voorziet het in de strafbaarstelling van overtredingen van in de toepasselijke EU-verordeningen gestelde voorschriften en in de mogelijkheid om bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen te treffen in het geval van niet-nakoming van deze voorschriften.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.142, nr. 2) op 10 september 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2015

titel

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.