34.571

Vastlegging recht op alleenstaandennorm en inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslandenMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om voor verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers, burgeroorlogsslachtoffers, zeeliedenoorlogsslachtoffers in de periode 1940-1945 en voor slachtoffers van de periode van ongeregeldheden in het voormalige Nederlands-Indië een uitzondering te maken op de exportbeperking van het AOW-pensioen ter hoogte van de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning naar niet-verdragslanden.

Daarnaast wordt het overgangsrecht voor het AOW-pensioen ter hoogte van de alleenstaandennorm technisch aangepast en wordt overgangsrecht voor de inkomensondersteuning geïntroduceerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 18 april 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2016

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2016


Documenten