34.883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemenDit wetsvoorstel implementeert de EU-Richtlijn 2016/1148PDF-document over netwerk en informatiebeveiliging (Nib-richtlijn) in Nederlandse regelgeving. Met dit voorstel komt er binnen de EU meer eenheid in het beleid over netwerk- en informatiebeveiliging. Hierdoor wordt de (internationale) samenwerking verbeterd, de digitale paraatheid vergroot en de gevolgen van cyberincidenten verkleind.

Met dit voorstel worden aanbieders van essentiele diensten (AED's) en digitale dienstverleners (DSP's) verplicht maatregelen te nemen om de kansen op en de gevolgen van incidenten te verkleinen. Ernstige incidenten moeten gemeld worden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Dit ministerie is aangewezen als het computer security incident responce team (CSIRT) van Nederland.

De richtlijn moet uiterlijk op 9 mei 2018 geïmplementeerd zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 29 mei 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2018 als hamerstuk afgedaan.

Op 26 juni 2018 heeft de commissie J&V een werkbezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gebracht.


Kerngegevens

ingediend

14 februari 2018

titel

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

31