35.130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen Rijkswet inperking gevolgen Brexit
Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 8 april 2019 (TK, 4) gemeld dat de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg door de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen zal worden gevoerd.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2019

titel

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via