35.130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen BrexitDit initiatiefvoorstel van Rijkswet van de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Otterloo (50PLUS), Van Wijngaarden (VVD) en Van Ojik (GroenLinks) beperkt in de Rijkswet op het Nederlanderschap de negatieve gevolgen van de Brexit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk (VK).

Met dit voorstel krijgen Nederlanders die in het VK wonen de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te behouden, of als een Britse nationaliteit al is verkregen, de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. In Nederland woonachtige Britten worden niet verplicht de Britse Nationaliteit te verliezen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 5 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP en FVD.

Tegen: PVV, CDA en ChristenUnie.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 23 juni 2020.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66, FVD en Fractie-Otten.

Tegen: PVV, CDA en ChristenUnie.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 23 september 2019 (TK, 10) medegedeeld dat, gelet op het vertrek van het lid Van Rooijen uit de Tweede Kamer, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het Tweede Kamerlid Van Otterloo. Tevens zullen de Tweede Kamerleden Van Wijngaarden en Van Ojik het voorstel van wet medeverdedigen.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 8 april 2019 (TK, 4) gemeld dat de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg door de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen zal worden gevoerd.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2019

titel

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit wordt genomen indien het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt of is getreden en geen akkoord is bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd.
  • 2. 
    Deze rijkswet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit wordt in ieder geval en onverwijld genomen indien na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie alsnog een akkoord wordt bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd.
  • 3. 
    In de situatie, bedoeld in het tweede lid, blijft deze rijkswet van toepassing op een aanvraag om de Britse nationaliteit, gedaan voor het in het tweede lid bedoelde tijdstip.

Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten