35.188

Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkersDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2014/45/EUPDF-document in de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de verplichte APK keuring voor landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (LBT’s) met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur (snelle LBT’s). De noodzakelijke aanpassing van de wet- en regelgeving hiervoor had 20 mei 2017 gerealiseerd moeten zijn. Om de APK-plicht te kunnen handhaven komt er een kentekenplicht voor LBT's, mobiele machines (MM's), motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS) en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

Daarnaast komt er met dit voorstel de, door de Tweede Kamer gewenste, snelheidsverhoging voor LBT's, een betere toegang voor landbouwvoertuigen tot gebiedsontsluitingswegen en rondwegen en de ontwikkeling van een centraal ontheffingensysteem. Ook wordt een eind gemaakt aan de vlucht van gekentekende voertuigen naar landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV, SGP en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan. PVV, FVD en SGP is daarbij aantekening verleend.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer binnen twee maanden plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

10 april 2019

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    De artikelen II, V en VII vervallen met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 3. 
    Artikel III vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Documenten

34