35.202 (R2126)

Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Jetten Toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie aan de GrondwetDe samenvatting van dit initiatiefvoorstel van Rijkswet is in bewerking.

Dit is de eerste lezing (het overwegingsvoorstel) van deze grondwetswijziging.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2019

titel

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via