35.254

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentageDit voorstel wijzigt de Woningwet met betrekking tot de berekening van de maximale huursomstijging, waarmee de huurharmonisatie (huurverhoging bij nieuwe verhuring), de huurverlagingen wegens inkomensdaling van de huurder na eerdere inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging en alle huurverhogingen wegens renovatie (waaronder verduurzaming) buiten de berekening van jaarlijkse huursomstijging gebracht worden.

Daarnaast voorziet dit voorstel in de mogelijkheid om op voorstel van woningcorporaties in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeente(n) lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging vast te leggen.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het Sociaal Huurakkoord 2018PDF-document dat Aedes en Woonbond hebben gesloten op 21 december 2018. In de Brief maatregelen huurmarkt van 22 februari 2019 (TK 32.847, 470 met bijlagen) aan de Tweede Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd welke afspraken uit dit Sociaal Huurakkoord 2018 worden overgenomen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 17 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2020 als hamerstuk afgedaan. PvdD, PVV en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 juli 2019

titel

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

25