35.328

Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemersDit wetsvoorstel beoogt te voorzien in een effectieve en efficiënte vermindering van de vraag naar laag­calorisch gas.

Daartoe introduceert het een verbod voor de grootste afnemers om van het gastransportnet laag­calorisch gas te onttrekken en stelt het een generiek verbruiksplafond in voor laag­calorisch gas. Het verbod voor de grootste afnemers moet leiden tot een structurele vermindering van de vraag naar laag­calorisch gas met circa 3 miljard m³(n) per jaar. Het verbruiksplafond voorkomt dat er nieuwe groot­verbruikers ontstaan die meer dan 100 miljoen m³(n) laag­calorisch gas gaan verbruiken en daardoor het beoogde effect van de het verbod op laag­calorisch gas voor de negen grootste afnemers deels teniet wordt gedaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 1 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: DENK en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan. FVD en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer binnen twee maanden plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

5 november 2019

titel

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op: