35.367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschapDit wetsvoorstel voegt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een bedenktijd toe van maximaal 250 dagen voor besluitvorming in het bestuur van een beursgenoteerde naamloze vennootschap. Hiermee krijgt het bestuur de tijd voor inventarisatie en weging van de belangen van de onderneming en de stakeholders bij de bepaling van beleid.

Met dit voorstel wordt voorkomen, dat kortetermijnbelangen van aandeelhouders, bijvoorbeeld bij een dreigende (vijandige) overname, een zorgvuldige afweging van de effecten op de onderneming in de weg staan. In het voorstel zijn waarborgen opgenomen om oneigenlijk gebruik van de bedenktijd tegen te gaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD en Van Haga.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 16 maart 2021. Het voorstel is op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2019

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

37