35.428

Adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind problematische schuldenDit wetsvoorstel voegt aan Boek 1 Burgerlijk Wetboek een adviesrecht toe voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden. Hiermee kunnen gemeenten hun regierol bij schuldhulpverlening beter uitvoeren en bijdragen aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en beschermingsbewindvoerders. Dit is één van de maatregelen waarmee de regering de schuldenproblematiek wil aanpakken.

Met dit voorstel kan een bewind bij het hebben van problematische schulden of wegens verkwisting tijdelijk worden ingesteld. Hierdoor kan een pas ingesteld schulden bewind weer worden beëindigd voor een lichtere vorm van ondersteuning. Hiermee wordt voorkomen dat schuldenbewinden te lang duren. Ook kunnen gemeenten bijvoorbeeld andere vormen van ondersteuning aanbieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 3 september 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 september 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 april 2020

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13