35.430, C

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het verlengen van de WW-duur met 3 maandenIn deze motie wordt in verband met de coronacrisis de regering verzocht de de ww-duur met 3 maanden te verlengen.Kerngegevens

nummer 35.430, C
ingediend 21 april 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 12 mei 2020 en op 25 mei 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door R. van Gurp (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)