35.460

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met Covid-19De wetsvoorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 (35.300 XII) voor extra maatregelen in Caribisch Nederland in verband met de uitbraak van COVID-19.

Dit voorstel bevat de uitwerking van een aantal maatregelen uit de brief van 24 april 2020 ( TK 35.420, nr. 25 met bijlagen) met door het kabinet beschikbaar gestelde middelen voor extra maatregelen voor Caribisch Nederland.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 25 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. Covid-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten