35.478

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoerDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 VII) in verband met maatregelen voor het doorbouwen tijdens de coronacrisis en in verband met vergoeding van rouwvervoer.

Het betreft de budgettaire verwerking van middelen die beschikbaar gesteld zijn om te zorgen dat de bouw ten tijde van de coronacrisis op gang wordt gehouden en middelen om extra vervoerskosten voor nabestaanden van overleden coronapatiënten die overgebracht moesten worden naar andere ziekenhuizen te compenseren.

De maatregelen zijn toegelicht in een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 mei 2020 (TK 32.847 / 25.295, 650)


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 september 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 juni 2020.


Documenten

7