35.501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingenDeze novelle wijzigt de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft dit voorstel op 2 februari 2021 (TK 35.718, nr. 9) controversieel verklaard.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2020

titel

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten