35.610

Regels voor ouderparticipatiecrèchesMet dit voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang worden ouderparticipatiecrèches (opc's) geformaliseerd. Door deze formalisering van een bestaande gedoogsituatie wordt recht gedaan aan het bestaan van opc’s en de inzet en de rol van ouders bij het bieden van kinderopvang aan elkaars kinderen. Ouders die samen met andere ouders de opvang van hun kinderen onderling hebben geregeld, en aan de kwaliteitseisen voldoen, krijgen formeel recht op kinderopvangtoeslag.

Voor nieuw op te richten ouderparticipatiecrèches ontstaat het recht op kinderopvangtoeslag op het moment dat de continuïteit en de kwaliteit van de opvang is verzekerd.

Een eerder wetsvoorstel over ouderparticipatiecrèches (34.256) zal worden ingetrokken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 januari 2021 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15