35.617

Wet digitale melding vermissing rijbewijsDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 mogelijk om digitaal aangifte te doen bij de politie bij diefstal of vermissing van het rijbewijs en om een nieuw of vervangend rijbewijs aan te vragen. Ook wordt het mogelijk een melding te doen in geval van het vermoeden van fraude met (de gegevens op) het rijbewijs. Zo kan een rijbewijs snel ongeldig worden gemaakt en verdere fraude worden voorkomen.

Met dit voorstel komt de verplichting om een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs te vervallen.

Dit wetsvoorstel bevat ook een samenloopbepaling in verband met het wetsvoorstel Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 april 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2020

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale melding vermissing rijbewijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten