35.650 VII

Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 december 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben op 19 januari 2021 het blanco eindverslag uitgebracht. De afhandeling van het voorstel als hamerstuk is voorzien voor 26 januari 2021.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.


Documenten