35.902

Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021In deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 (35.570 XV) gewijzigd in verband met het Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021 in verband met de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen zijn aangekondigd in de brief van de regering van 30 augustus 2021 over dit pakket (EK 35.420, BE met bijlage).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 11 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 31 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 augustus


Documenten