35.930

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallenMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld een juridische grondslag te regelen om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen van de Belastingdienst op te lossen of op zijn minst te verzachten. Op grond daarvan kunnen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) gevallen worden aangewezen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2022.


Documenten