Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35.873), Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.931), Overige fiscale maatregelen 2022 (35.928), Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35.933), Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (35.930), Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35.929), Belastingplan 2022 (35.927), Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (35.932); brief regering; Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2022 (TK 35.927, 86)