35.937

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregelingIn deze negende incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (35.570 XIII) gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met diverse steunmaatregelen voor COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, 1) is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 11 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 11 oktober, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 11 oktober


Documenten