35.983

Wet op de Nederlandse SportraadMet dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse Sportraad ingesteld als een permanent adviescollege op het terrein van beleid ten aanzien van sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport.

Het algemeen wettelijk kader waarbinnen de voorgestelde instelling van het nieuwe adviescollege plaatsvindt en waarbinnen het adviescollege zijn taak kan uitoefenen, wordt gevormd door de Grondwet, de Kaderwet adviescolleges en de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit voorstel blijft daarom beperkt tot de instelling van het adviescollege, de naam, de taakomschrijving en het maximum aantal leden van dit college.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

Niet aanwezig: Het Lid Gündoğan en het Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

2 december 2021

titel

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

29