36.100 III

Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2021 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 7 juli 2022 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend onder de aantekening dat de heer Omtzigt geacht wenst te worden tegen de déchargeverlening te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 september 2022 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2022

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten