36.137

Gebruik technische hulpmiddelen bij tolheffingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH) naar aanleiding van de implementatie van de EETS-richtlijn en een uitspraak van de Hoge Raad van 24 februari 2017 over het gebruik van technische hulpmiddelen voor de registratie van motorrijtuigen. In dit arrest geeft de Hoge Raad aan dat het verzamelen, vastleggen, bewerken, bewaren en gebruiken van de ANPR-gegevens door de Belastingdienst een wettelijke grondslag nodig heeft.

Met dit voorstel komt er een nieuw betalingssysteem voor tol via een dienstaanbieder. De minister van Infrastructuur en Waterstaat registreert, als tolheffer, passages van motorrijtuigen. Vervolgens kan er via een dienstaanbieder worden betaald. De mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige betaling blijft bestaan. Daarnaast komen er als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad regels over het gebruik van ANPR-gegevens voor de registratie van de passages en over het verwerken van persoonsgegevens van houders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 januari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: SP, DENK, Fractie Den Haan, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: BIJ1 en Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 april 2023 als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Nanninga, SP en PvdD is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2022

titel

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Het in artikel I, onderdeel C, nieuw ingevoegde artikel 4b van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de op dat laatstgenoemde artikel te baseren ministeriële regeling, alsmede het in artikel I, onderdeel K, ingevoegde artikel 10, vierde lid, onderdeel c, van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 vervallen twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C.

Documenten