36.219

Afschaffing verhuurderheffingDit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van de verhuurderheffing worden de lasten voor woning corporaties structureel met circa €1,7 mld per jaar verlaagd. Woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om te kunnen doen waarvoor ze zijn opgericht: meer nieuwe betaalbare woningen bouwen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en zorgen voor lagere woonlasten.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 1 december 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2022

titel

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

11