36.279

Toevoeging elfde gemeente aan het experiment gesloten coffeeshopketenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Het voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen. De aanleiding voor deze wijziging is het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV. Hierin is aangekondigd dat de experimenten op basis van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen worden voortgezet en uitgebreid met een grote stad.

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om één gemeente met meer dan 100.000 inwoners toe te laten treden tot het experiment. Binnen het experiment kunnen bepaalde gemeentes coffeeshops toestaan op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj van aangewezen telers voor recreatief gebruik te verkopen binnen een gesloten coffeeshopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen gestelde regels plaatsvindt. Met dit experiment wil de regering zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2022

titel

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

12