36.350 V

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties van de SP en PVV wensen geacht te worden tegen te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan. De fracties van de SP en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

7