36.350 VII

Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: SP, PvdD, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2023 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

26