36.350 XII

Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP wenst geacht te worden tegen te hebben gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 12 september 2023 het blanco verslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

6