36.410 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 27 februari 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en DENK.

De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Europese Zaken (EUZA) hebben op 26 maart 2024 het verslag (EK, C) uitgebracht en wachten op de nota naar aanleiding van het verslag.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

99
Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten