36.430

Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloonDit voorstel voorziet in de wijziging van het Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet en regelt de bevriezing van de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting (AHK) in het referentieminimumloon in 2024.

De AHK is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die wordt berekend voor een belastingplichtige die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. De AHK van de minstverdienende partner is in de fiscaliteit voor werkenden (geboren na 1962) sinds 2009 afgebouwd. Per 1 januari 2023 is deze afbouw voltooid. Vanaf januari 2012 wordt ook bij de uitkeringshoogte van de bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen (uitgezonderd de AOW) de AHK afgebouwd. Dit gebeurt door de dubbele AHK in de berekening van het referentieminimumloon af te bouwen tot eenmaal de AHK. Met dit voorstel wordt de afbouw bevroren op het niveau dat geldt per 1 juli 2023.

Deze bevriezing heeft als doel een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor verschillende groepen Nederlandse huishoudens, met name uitkeringsgerechtigden, te waarborgen. Zonder aanvullend beleid zou de koopkracht van uitkeringsgerechtigden dalen en de armoede stijgen. Dit is het gevolg van het wegvallen in 2024 van de tijdelijke inkomensondersteunende maatregelen voor 2023, zoals de energietoeslag die het kabinet in reactie op stijgende energieprijzen eerder heeft genomen. Ook moet het een stijging van het aantal personen en kinderen in armoede in 2024 ten opzichte van 2023 voorkomen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2024.


Documenten

24