E200002
Laatste revisie: 28-07-2020

E200002 - Werkprogramma 2020 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 29 januari 2020 haar Werkprogramma voor 2020PDF-document gepubliceerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 16 juni 2020 nam de commissie de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het aangepaste Commissiewerkprogramma 2020 (EK, C) voor kennisgeving aan.

Europees

De Commissie Europese Zaken van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden stuurde op 26 juni 2020 een briefPDF-document in het kader van de politieke dialoog over het werkprogramma 2020 aan Europese Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie: een Unie die streeft naar meer

document Europese Commissie

COM(2020)37PDF-document, d.d. 29 januari 2020

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 16 juni 2020 nam de commissie de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het aangepaste Commissiewerkprogramma 2020 (EK, C) voor kennisgeving aan.

Op 9 juni 2020 stemde het College van Senioren in met de voorgestelde werkwijze voor het Europese werkprogramma 2020 en werd de informele groslijstPDF-document van prioritaire voorstellen uit het Europees Werkprogramma voor 2020 vastgesteld.

Naar aanleiding van de publicatie van een herziene annex met Europese voorstellen in verband met de coronacrisis en de beperkte resterende tijd voor het vervolgen van de reguliere selectieprocedure die leidt tot een Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2020, besloot de commissie EUZA op 2 juni 2020 om aan het College van Senioren voor te stellen om de groslijst met de door de fracties voorgedragen Europese voorstellen uit het Werkprogramma 2020 als uitgangspunt te gebruiken voor een informele prioriteitenlijst van de Kamer.

Op 12 mei 2020 besloot de commissie de brief inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 (EK, B) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het aangepaste werkprogramma, alsmede de Staat van de Europese Unie 2020 bij publicatie ter bespreking in de commissie agenderen.

Op 3 maart 2020 ontvingen de Eerste Kamerleden een technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie over het werkprogramma 2020

Op 18 februari 2020 stemde de commissie Europese Zaken (EUZA) in met het voorstel van de Europese Commissie om een technische briefing te houden over het Werkprogramma voor 2020 op 3 maart 2020.

Op 11 februari 2020 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 4 februari 2020 stemde de commissie EUZA in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2020 van de Eerste Kamer en de conceptplanning en inrichting van het selectieproces.

Op 29 januari 2020 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2020.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 juni 2020 heeft de Tweede Kamer tijdens de plenaire vergadering de prioritaire voorstellenPDF-document uit het Europees Werkprogramma 2020 vastgesteld.

Op 13 februari 2020 besloot de commissie EUZA om het Werkprogramma 2020 te betrekken bij een Notaoverleg over de Staat van de Unie. Dit overleg werd gehouden op 29 juni 2020.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 juni 2020 ontving de Kamer een brief (EK, C) over het aangepaste Werkprogramma van de Europese Commissie.

Op 30 april 2020 informeerde de regering per brief (EK, B) dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat gezien de ontwikkelingen rond COVID-19 het Commissiewerkprogramma 2020 zal worden aangepast en naar verwachting wordt het aangepaste Commissiewerkprogramma 2020 op 6 mei a.s. gepubliceerd.

Op 21 februari 2020 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma 2020.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Aangepaste werkprogramma

Het aangepaste Werkprogramma 2020PDF-document van de Europese Commissie werd op 27 mei 2020 gepubliceerd (zie ook de annexPDF-document). Dit komt grotendeels overeen met de oorspronkelijke lijst met voorstellen. Met name zijn wijzigingen aangebracht in het tijdsschema voor de publicatie.

Samenvatting oorspronkelijk voorstel

De Europese Commissie heeft op 29 januari 2020 haar Werkprogramma voor 2020PDF-document gepubliceerd, onder de titel: Voor een Unie die de lat hoger legt. De Commissie beoogt met dit programma de kansen te benutten die zowel de digitale transformatie als de klimaattransitie biedt. Het Werkprogramma 2020 is de eerste stap in het omzetten van de zes ambities van de Von der Leyen-Commissie in concrete voorstellen:

  • Een Europese Green Deal
  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor de mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Bevordering van onze Europese levenswijze
  • Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Het Werkprogramma bevat 43 nieuwe beleidsdoelstellingen in het kader van deze zes ambities. Daarnaast is een lijst van intrekkingsvorstellen opgenomen in het Werkprogramma, alsook een lijst van voorstellen voor eenvoudigere regelgeving.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 11 februari 2020 publiceerde het Europees Parlement een briefingPDF-document over het werkprogramma voor 2020.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het werkprogramma.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Commissie Europese Zaken van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden stuurde op 26 juni 2020 een briefPDF-document in het kader van de politieke dialoog over het werkprogramma 2020 aan Europese Commissie.

De commissie voor Buitenlandse Zaken van de Zweedse Riksdag stuurde op 17 maart 2020 zijn standpuntPDF-document aan de Europese Commissie over het Europees Werkprogramma 2020.

De Commissie Europese Zaken van de Franse Senaat heeft tijdens haar vergadering van 4 maart 2020 een politiek adviesPDF-document uitgebracht over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020.

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2020PDF-document gepresenteerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen