Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E200002
Laatste revisie: 29-05-2020

E200002 - Werkprogramma 2020 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 29 januari 2020 haar Werkprogramma voor 2020PDF-document gepubliceerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 2 juni 2020 bespreekt de commissie EUZA de behandeling van het aangepaste Werkprogramma 2020PDF-document van de Europese Commissie dat op 27 mei 2020 is gepubliceerd (zie ook de annexPDF-document).

Europees

Het aangepaste Werkprogramma 2020PDF-document van de Europese Commissie werd op 27 mei 2020 gepubliceerd (zie ook de annexPDF-document). Dit komt grotendeels overeen met de oorspronkelijke lijst met voorstellen. Met name zijn wijzigingen aangebracht in het tijdsschema voor de publicatie.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie: een Unie die streeft naar meer

document Europese Commissie

COM(2020)37PDF-document, d.d. 29 januari 2020

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juni 2020 bespreekt de commissie EUZA de behandeling van het aangepaste Werkprogramma 2020PDF-document van de Europese Commissie dat op 27 mei 2020 is gepubliceerd (zie ook de annexPDF-document).

Op 3 maart 2020 ontvingen de Eerste Kamerleden een technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie over het werkprogramma 2020

Op 18 februari 2020 stemde de commissie Europese Zaken (EUZA) in met het voorstel van de Europese Commissie om een technische briefing te houden over het Werkprogramma voor 2020 op 3 maart 2020.

Op 11 februari 2020 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 4 februari 2020 stemde de commissie EUZA in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2020 van de Eerste Kamer en de conceptplanning en inrichting van het selectieproces.

Op 29 januari 2020 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2020.


Behandeling Tweede Kamer

Op 13 februari 2020 besloot de commissie EUZA om het Werkprogramma 2020 te betrekken bij een Notaoverleg over de Staat van de Unie dat gepland staat op 29 juni 2020.


Standpunt Nederlandse regering

Op 21 februari 2020 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma 2020.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Aangepaste werkprogramma

Het aangepaste Werkprogramma 2020PDF-document van de Europese Commissie werd op 27 mei 2020 gepubliceerd (zie ook de annexPDF-document). Dit komt grotendeels overeen met de oorspronkelijke lijst met voorstellen. Met name zijn wijzigingen aangebracht in het tijdsschema voor de publicatie.

Samenvatting oorspronkelijk voorstel

De Europese Commissie heeft op 29 januari 2020 haar Werkprogramma voor 2020PDF-document gepubliceerd, onder de titel: Voor een Unie die de lat hoger legt. De Commissie beoogt met dit programma de kansen te benutten die zowel de digitale transformatie als de klimaattransitie biedt. Het Werkprogramma 2020 is de eerste stap in het omzetten van de zes ambities van de Von der Leyen-Commissie in concrete voorstellen:

  • Een Europese Green Deal
  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor de mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Bevordering van onze Europese levenswijze
  • Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Het Werkprogramma bevat 43 nieuwe beleidsdoelstellingen in het kader van deze zes ambities. Daarnaast is een lijst van intrekkingsvorstellen opgenomen in het Werkprogramma, alsook een lijst van voorstellen voor eenvoudigere regelgeving.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 11 februari 2020 publiceerde het Europees Parlement een briefingPDF-document over het werkprogramma voor 2020.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De commissie voor Buitenlandse Zaken van de Zweedse Riksdag stuurde op 17 maart 2020 zijn standpuntPDF-document aan de Europese Commissie over het Europees Werkprogramma 2020.

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2020PDF-document gepresenteerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu