Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 november 2006