Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Bergkamp en Voortman over onderzoek naar middelen voor het College voor de Rechten van de Mens voor beoordeling van "algemene toegankelijkheid" (TK 33.990 / 33.992, 52)