Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)), Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990); Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden (TK 33.990 / 33.992, 50)