Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054), Invoeringswet Omgevingswet (34.986), Omgevingsrecht (33.118), Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864); brief van de minister voor M&W ter aanbieding van de Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toetsen) van de ILT over de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.864 / 34.986 / 35.054, BB). .

4 maart 2020

Bijlagen